TURUN KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ

Kaiken toiminnan on perustuttava arvoihin, jotka turvaavat ihmisten hyvinvointia.

Tutustu meihin >

Edellytämme avointa, osallistavaa päätöksentekoa ja oikeaan tietoon perustuvia ratkaisuja, joilla

Talous saadaan tasapainoon heikentämättä palveluja

Raju velkaantuminen pysäytetään

Toiminta tulee avoimeksi ja asukkaiden tarpeista lähteväksi

Ehkäistään syrjäytymistä

Lisätään asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Edistetään liikuntaa

Luontokato ja ilmastonmuutos torjutaan

Lue lisää»

Ihmisen hyvinvointi on keskeinen asia hyvän talouden kannalta.

Pahoinvoinnin syihin on puututtava »  

Keinomme Turun talouden tasapainottamiseksi

Heikon talouden osalta on syytä nostaa esiin, että se on aiheutettu huonolla johtamisella. Syytä on myös korostaa, että lähtökohtana on nyt 30 miljoonan säästöt. Näkemyksemme mukaan, sillä ei vielä saada taloutta kestävästi tasapainoon. Tarve on huomattavasti suurempi. Se on vielä mahdollista heikentämättä palveluja, mutta ilman rakenteellisia uudistuksia joudutaan leikkaamaan palveluista ja korottamaan maksuja. Tässä yhteydessä nostamme esiin asioita, joihin olemme esittäneet rakenteellisia uudistuksia, jotka

  • on jo toteutettu ja saatu säästöjä.
  • eivät ole toteutuneet ja joilla talous olisi saatu tasapainoon ilman leikkauksia ja lisäkustannuksia turkulaisille

Turun talouden tasapainotus »

Esityksemme pormestariohjelmaksi

Keskeiset päämäärät
I. Hyvät lähipalvelut
II. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö
III. Syrjäytymisen estäminen
IV. Talous kuntoon korottamatta veroja ja maksuja
V. Elinvoimaisuuden edistäminen

LUE LISÄÄ ohjelmasta »

Keitä me olemme

Olemme sitoutuneet hyvään talouden hoitoon sekä ryhmien välillä sovittuun pormestariohjelmaan, jonka kantavana periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys.

Tutustu meihin »

Mihin Sitoudumme »

Päätöksenteko

Nostomme

  • Päätöksentekoon tulevista ajankohtaisista asioista
  • Keskeisiin asioihin liittyvät näkemyksemme päätösehdotuksiin, joihin olemme halunneet muutosta.

Ajankohtaista ja historiaa »

 

 

Näkemyksiä ja ratkaisuja

Blogi ja kirjoitukset

Tuhotaloutta vuokrahankkeilla

Jokaisella vuokrahankepäätöksellä lisätään käyttömenoja. Pääomavuokrana, joka on 7% tilojen hankintahinnasta, maksetaan hankintakustannukset vuokran antajalle 15 vuoden...

Lue lisää »

Konsultit rahastavat Turkua

Kaupunginhallituksessa 23.11.2020 saadun selvityksen mukaan konsulttipalveluita on hankittu viime vuosin keskimäärin yli 21 miljoonalla jokaista vuotta...

Lue lisää »

Raitiotie on uhka hyvälle arjelle

Kaikki investoinnit, jotka luovat lisäarvoa ja joilla voidaan pitää tasapuolisesti huolta kaikkien hyvästä arjesta, ovat kannatettavia....

Lue lisää »