Keskustan keinot Turun talouden tasapainottamiseksi

Pohjustus

Heikon talouden osalta on syytä nostaa esiin, että se on aiheutettu huonolla johtamisella. Syytä on myös korostaa, että lähtökohtana on nyt 30 miljoonan säästöt leikkaamalla palveluista ja korottamalla palvelumaksuja. Tässä yhteydessä nostamme esiin asioita, joihin olemme esittäneet rakenteellisia uudistuksia, jotka

*on jo toteutettu ja saatu säästöjä.

*eivät ole toteutuneet ja joilla talous olisi saatu tasapainoon ilman leikkauksia ja lisäkustannuksia turkulaisille.

Ihmisen hyvinvointi on keskeinen asia hyvän talouden kannalta.

Pahoinvoinnin syihin on puututtava »  

Keinomme

1. Teknisten palveluiden hoito

Turussa 2005 kaikki tekniset palvelut hoidettiin virkamiestyönä. Oli helposti nähtävissä miten tehotonta se oli. Esitimme uudistuksia, jotka on nyt monien vaiheiden kautta saatu uuteen uskoon yhtiöittämällä toiminnat. Yhtiöiden kanssa on ollut ongelmia ja on vieläkin syystä, että kaupungilta perintönä niihin on siirtynyt ylimitoitettu organisaatio ja kallis toimimaton tietotekniikka. Siitä huolimatta on saatu huomattavia säästöjä kun palvelut on kilpailutettu. Kaupunginhallituksen seminaarissa saadun tiedon mukaan säästö on esimerkiksi kunnossapidon osalta 30%:n luokkaa.

2. Strateginen sopimusohjausmalli

Hyvin johdetuissa yrityksissä toimintaa johdetaan konkreettisilla kustannustietoisilla suunnitelmilla, joihin liittyy toteutuksen seuranta. Lähtökohtamme on ollut, että myös Turun toiminta perustuu suunnitelmiin, joista selviää: mitä tehdään, millaiset resurssit tarvitaan ja mitä maksaa. Tämä on ollut perusta osallistavalle tiedolla johtamiselle, ja erittäin kevyelle organisaatiolle. Tämä tekijöille vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia antava johtaminen lisää työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Siksi olemme arvostelleet Turun tehotonta moniportaista korulauseisiin perustuvaa strategista sopimusohjausmallia ja esittäneet siitä luopumista.

Monien vaiheiden ja talousarvioneuvottelujen tuloksena strategisesta sopimusohjausmallista on luovuttu ja se on korvattu toimintasuunnitelmilla. Myös tiedolla johtaminen on otettu tavoitteeksi ja toiminnan ohjausjärjestelmän hankinta on käynnistetty. Siitä ei kuitenkaan ole annettu mitään tietoa millainen järjestelmästä tulee ja missä aikataulussa se on toiminnassa.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen ( Kh 19.12.2022 § 523 liite 1), osoittaa, että oleellista muutosta ei ole tapahtunut. Ainakin vielä toimintasuunnitelmien keinot ja seuranta jäävät hämäriksi. Ne eivät anna, hyvään kustannustietoiseen päätöksentekoon tarvittavaa konkreettista tietoa toiminnasta ja rahankäytön vaikuttavuudesta turkulaisten arkeen. Toivottavasti tämä on välivaihe, joka johtuu ohjausjärjestelmän puutteesta.

Oleellista nyt on vaikuttaa, että tekeillä olevasta toiminnan ohjausjärjestelmästä tulee sellainen, että se mahdollistaa kustannustietoisten toimintasuunnitelmien tekemisen. Eli saadaan tietoja, jonka perusteella voimme karsia päällekäistä tekemistä ja toimia joiden vaikuttavuus on olematon.

3. Rakennuttaminen ja kiinteistöjen hoito

Tämä on ollut kustannusvuotojen ja hometilojen johdosta keskeinen asia, johon olemme pyrkineet saamaan muutosta. Helppoa se ei ole ollut, mutta ensimmäinen askel oli kiinteistöliikelaitoksen lakkauttaminen. Se ei kuitenkaan muuttanut sitä tosiasiaa, että näiden asioiden hoitaminen hyvin vikamiehillä, joita ei saa vastuuseen eikä voi irtisanoa on mahdotonta. Yhtiömuodossa tilanne on aivan eri. Tästä yksi esimerkki on kaupungin 100%:n omistuksessa oleva TVT asunnot.

Nyt monien vääntöjen jälkeen pormestariohjelmassa on kirjaus: Rakennuttamisessa siirrytään malliin, jossa rakennuttaminen ja uusien kaupungin tilojen omistaminen siirretään perustettavaan tai olemassa olevaan yhtiöön. Yhtiö ottaa vastuulleen myös kiinteistöjen ylläpidon. Asiaa varmistelimme myös neuvoteltaessa vuoden 2023 talousarviosta. Tuloksena oli kirjaus, että kaikki pormestariohjelman kirjaukset toteutetaan.

Asiaan liittyvä kirjaus vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan ( Kh 19.12.2022 § 523 liite 1 kohta 40) antaa aiheen epäillä asian etenemistä, kun asiasta oli kirjattu kohdissa toimenpide, vastuuhenkilö, aikataulu osioissa: Syvennetään tarkastelua/ Jarkko Virtanen/ 9/2023. Tämä on yksi esimerkki nykyisen toimintasuunnitelman tasosta. Tässä näkyy vielä jäänteitä strategisesta sopimusohjausmallista.

Yhteenveto:
Yhteenvetona kohdista 1 – 3 on nähtävisä, että mahdollisuuksia suuriin säästöihin on saattamalla edellä esitetyt rakenteelliset uudistukset maaliin oikealla tavalla. Valitettavasti monilta osin on päästy oikeaan suuntaan vasta tavoitteissa. Rakenteellisten uudistusten lisäksi suuria kustannussäästöjä on saatavilla myös konsulttipalkkioista ja omistajapolitiikasta.

Omistajapolitiikka ja konsultit

Olemme esittäneet oman näkemyksemme omistaja politiikasta ja konsulttien käytöstä. Emme ole saaneet riittävästi tukea, kun olemme esittäneet säästöjä

*konsulttipalveluista

*sijoittajilta vuokrattavista tiloista luopumista heti kun se on mahdollista.

Konsulteille on maksettu menneinä vuosina keskimäärin noin 21 milj. ja maksetaan edelleen vuodessa noin 21 milj.

Näin on tehty siitä huolimatta, että keskushallinnossa on ollut ennen sotea korkeasti koulutettua väkeä yli 1000 henkilöä.

Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä on oma hallinto. Summa on käsittämätön, ottaen huomioon, että sillä summalla voitaisiin palkata 70000 euron vuosikustannuksen palkkakuluilla 300 kokopäivätoimista asiantuntijaa. Miksi ja mihin niitä tarvittaisiin?

Ulkoiset pääomavuokrat ovat kasvaneet jo yli 70 milj/ vuosi. Näin on toimittu vaikka omista täysin velaksi rakennetuista vastaavista tiloista kaupungin maksaman koron jälkeen säästettäisiin jo heti ensimmäisenä vuotena noin 50 milj. Käyttämällä aina koron jälkeen säästyneen summan lainan lyhentämiseen niin tilat olisivat velattomia ennen 20-vuoden ikää. Silloin voitaisiin joka vuosi rakentaa uusia tiloja nyt sijoittajille maksettavalla summalla.

Pormestariohjelman kiteytykset

  • Pahoinvoinnin ennaltaehkäisy on kaiken hyvän alku
  • Menot kuriin hyvällä johtamisella,  pitkäjänteisellä suunnittelulla ja nykyaikaisella tietotekniikalla
  • Hankintatoimen ongelmat poistetaan avoimuudella ja selkeällä vastuunjaolla
  • Vuokratiloista luopumalla säästetään rahaa
  • Konsulttipalkkioihin tuhlatut rahat hyvinvoinnin edistämiseen
  • Hyvinvoinnin suurin uhka poistetaan sanomalla ei raitiotielle

LUE LISÄÄ ohjelmasta »