Näkemyksiä ja ratkaisuja —
Blogi ja kirjoituksia

Pormestarisopimus ja sen tulkinta heikentää kansanvaltaa

Kaupunginhallitusksen 02.10.2023 päätös raitiotien yleissuunnitelman hyväksymisestä ja toteutussuunnittelusta päättäminen on tästä yksi varoittava esimerkki. Asian saaminen...

Lue lisää »

Pahoinvoinnin syihin on puututtava

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...

Lue lisää »

Tehotonta johtamista

Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...

Lue lisää »

Hankintatoimi vuotaa

Rakennuttamiseen liittyvät kustannusvuodot ja vastuun sekä avoimuuden puuttuminen on jatkunut pitkään. Se on tullut kalliiksi turkulaisille....

Lue lisää »

Raitiotie on uhka hyvälle arjelle

Kaikki investoinnit, jotka luovat lisäarvoa ja joilla voidaan pitää tasapuolisesti huolta kaikkien hyvästä arjesta, ovat kannatettavia....

Lue lisää »

Konsultit rahastavat Turkua

Kaupunginhallituksessa 23.11.2020 saadun selvityksen mukaan konsulttipalveluita on hankittu viime vuosin keskimäärin yli 21 miljoonalla jokaista vuotta...

Lue lisää »

Tuhotaloutta vuokrahankkeilla

Jokaisella vuokrahankepäätöksellä lisätään käyttömenoja. Pääomavuokrana, joka on 7% tilojen hankintahinnasta, maksetaan hankintakustannukset vuokran antajalle 15 vuoden...

Lue lisää »