Hankintatoimi vuotaa

Rakennuttamiseen liittyvät kustannusvuodot ja vastuun sekä avoimuuden puuttuminen on jatkunut pitkään. Se on tullut kalliiksi turkulaisille.

Siksi rakennuttamisessa on päästävä selkeään ja läpinäkyvään malliin, jossa valta ja vastuu sekä toiminnan rajat on määritelty selkeästi. Siksi esitämme kaupungin 100% omistaman kiinteistösijoitusyhtiön perustamista. (hyvänä esimerkkinä TVT Asunnot).

Yhtiömuodossa vastuu olisi selkeästi määritetty ja vastuut olisi helppoa kohdistaa oikeaan tahoon. Yhtiö omistaisi kaikki kaupungin toimintoihin rakennuttamansa tilat ja vastaisi niiden hoidosta sekä ylläpidosta. Perustettavan yhtiön hallituksessa olisi yksi jäsen kustakin vaaleilla valitusta ryhmästä. Hallitus nimittäisi toimitusjohtajan, joka olisi vastuussa hallitukselle. Projekteille valitaan aina niistä vastaavat johtajat. Täten aina tiedettäisiin, kuka on vastuussa mistäkin hankkeesta.

Myös muussa hankintatoimessa on lisättävä vastuullisuutta ja avoimuutta selkeällä työn ja vastuun jaolla sekä asiallisella valvonnalla. Lisäksi kaikki ostolaskut on julkistettava.

Kaupunginhallitusksen 02.10.2023 päätös raitiotien yleissuunnitelman hyväksymisestä ja toteutussuunnittelusta päättäminen on tästä yksi varoittava esimerkki. Asian saaminen...

Lue lisää

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...

Lue lisää

Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...

Lue lisää