Olemme sitoutuneet

Hyvään talouden hoitoon sekä ryhmien välillä sovittuun pormestariohjelmaan, jonka kantavana periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys.

Valitettavasti monet lähipalveluihin ja kaavoitukseen liittyvät asiat osoittavat, että hyvät yhdessä sovitut tavoitteet eivät muuta mitään ilman keinoja, joilla

  • Asukkaat osallistetaan aidosti
  • Päätökset perustuvat oikeaan tietoon.

Valitettavasti sovittujen hyvien tavoitteiden vastaisesta toiminnasta on ikäviä esimerkkejä, jotka ovat nousseet pinnalle mm. kouluihin ja kaavoitukseen liittyviä ratkaisuja tehtäessä.

Nykymenolla

  • mittavasta omaisuuden myynnistä huolimatta velka kasvaa vuosina 2023-2026 suunnitelmien mukaan 800 milj:sta 1380 milj:aan
  • Avoimuutta ja asukaslähtöisyyttä korostavat lupaukset eivät ole uskottavia.
  • Pahoinvointi ja syrjäytyminen lisääntyvät
  • Ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus heikkenee

Olemme esittäneet ratkaisuja, joilla kevennetään hallintoa, ehkäistään pahoinvointia, tehdään rakennuttaminen ja kiinteistönhoito tehokkaaksi sekä säästetään konsulttipalkkioista ja vuokrakuluista.

Turun talouden tasapainotus

Heikon talouden osalta on syytä nostaa esiin, että se on aiheutettu huonolla johtamisella. Tässä yhteydessä nostamme esiin asioita, joihin olemme esittäneet rakenteellisia uudistuksia.

Lue lisää »

Päätöksenteko

Keskeisiin asioihin liittyvät näkemyksemme päätösehdotuksiin, joihin olemme halunneet muutosta.

Lue lisää »

PAHOINVOINNIN SYIHIN ON PUUTUTTAVA

Ihmisen hyvinvointi on keskeinen asia hyvän talouden kannalta.

Lue lisää»

Joko olet tutustunut meihin?