Pormestarisopimus ja sen tulkinta heikentää kansanvaltaa

Kaupunginhallitusksen 02.10.2023 päätös raitiotien yleissuunnitelman hyväksymisestä ja toteutussuunnittelusta päättäminen on tästä yksi varoittava esimerkki. Asian saaminen valtuusto käsittelyyn saatiin estettyä väitteillä, että se olisi pormestarisopimuksen vastaista ja johtaisi rikkureiden osalta sopimukseen liittyvien luottamuspaikkojen menetykseen.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä raitiotien yleissuunnitelman hyväksyminen ja siirtyminen raitiotien toteutussuunnitteluun olisi pitänyt tuoda valtuuston käsittelyyn. Näkemyksemme mukaan se ei olisi rikkonut pormestarisopimusta, jossa asiasta on todettu: ”Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta.”

Ottaen huomioon, että yleissuunnitelma sisältää kustannus- ja kannattavuusarvion, voidaan todeta, että jatkamalla paljon kustannuksia aiheuttavaa suunnittelua ja siirtämällä ratkaisu tulevalle valtuustokaudelle ilman valtuuston päätöstä, rikotaan pormestarisopimusta.

Kaupunginhallitusksen 02.10.2023 päätös raitiotien yleissuunnitelman hyväksymisestä ja toteutussuunnittelusta päättäminen on tästä yksi varoittava esimerkki. Asian saaminen...

Lue lisää

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...

Lue lisää

Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...

Lue lisää