Näkemys nykyhallinnosta

Keskustan valtuustoryhmän näkemys nykyhallinnosta ja tarvittavista
muutoksista

On päästävä turkulaisten tarpeesta lähtevään osallistavaan johtamiseen. Siinä tavoitteiden (strategian ja ohjelmien) toteuttamista ohjataan konkreettisilla kustannustietoisilla toimintasuunnitelmilla, joista selviää vastuuhenkilö ja kuka mitäkin tekee, millaiset resurssit tarvitaan ja mitä maksaa.

Nykyiset ohjausasiakirjadokumentit vaativat perusteellisen karsinnan ja tavoitteiden tiivistämisen selkeäksi turkulaisten hyvän elämän tarpeista lähteväksi strategiaksi, jonka valtuusto hyväksyy. Myös pormestariohjelma vaatii tiivistämistä ja selkeää sitoutumista keinoihin, joilla tavoitteet toteutetaan.

Eli strategiassa määritellään tavoitteet ja Pormestariohjelmassa sitoudutaan keinoihin, joilla tavoitteet toteutetaan.

Toimintasuunnitelmat laatii toteuttava porras, osallistamalla laajasti kaikki toimintaan liittyvät osapuolet. Lautakunnat ohjaavat niiden valmistelua ja tekevät talousarvioehdotuksensa niiden pohjalta. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelmat ja saa niiden toteutumisesta raportit.

Kustannustietoinen toimintasuunnitelma antaa selkeän yksikkökohtaisen raportin toiminnan toteuttamisen kustannuksista. Vain hyvinvoinnin ja muiden tavoitteiden toteuttamisen seuranta vaatii oman seurantaraportin.

Näin toimien siirrytään osallistavaan tiedolla johtamiseen, joka keventää hallintoa ja lisää työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta.

Tilanne nyt:

 1.  Päätöksenteko ei ole avointa osallistavaa ja oikeaan tietoon perustuvaa.
 2. Tehdään päätöksiä, jotka eivät edistä yhteistä ja yleistä etua.
 3. Epäkohtiin puuttumista ja avointa keskustelua laajennetun pormestariston sopimista asioista ei sallita. Se pyritään nujertamaan.
 4. Päätöksiä perustellaan mielikuvilla, jotka eivät perustu oikeaan tietoon
 5. Pormestariohjelman, strategian ja muiden asiakirjojen toimintaa ohjaava vaikutus on heikko, jopa olematon ( näitä korulauseohjelmia on kymmeniä ja tekstiä ähkyksi asti kussakin)

Mikä antaa mahdollisuuden nykytilaan:

 1. Pormestarin perustama laajennettu suljettujen ovien takana toimiva pormestaristo, johon hän on apulaispormestarien lisäksi valinnut perussuomalaisten ryhmänjohtajan ja yhden nuoren kokoomusvaltuutetun.
 2. Luottamuspaikkojen jaon sitominen pormestariohjelman hyväksymiseen.
 3. Neuvottelukulttuuri, jossa vaikeista asioista sovitaan korulauseilla ja poliittinen kulttuuri, jossa konkreettisetkin kirjaukset vesitetään
 4. Pormestarin taito ja suljettujen ovien takana käytettävissä olevat julkisuutta kestämättömät keinot, joilla runnotaan päätöksiä, joita ei avoimesti oikean tiedon varassa toimien hyväksyttäisi.
 5. Moniportainen hallinto, korulauseohjelmat, tarkoitushakuinen tieto, puute kustannusten ja toiminnan vaikuttavuudesta, epämääräinen vallan ja vastuunjako, jossa kukaan ei hallitse kokonaisuutta ja ole vastuussa mistään.

Tavoitteemme:

 1. Päätöksenteon on oltava avointa, osallistavaa ja oikeaan tietoon perustuvaa.
 2. Lähtökohtana tehtäessä muutoksia luottamuselin- ja virkaorganisaatioon pitää olla, että talous saadaan tasapainoon ja päätöksenteko aidosti osallistavaksi, avoimeksi sekä oikeaan tietoon perustuvaksi
 3. Edellytämme ratkaisuja, joilla ehkäistään pahoinvointia, kevennetään hallintoa, tehdään rakennuttaminen ja kiinteistönhoito tehokkaaksi, säästetään konsulttipalkkioista ja hankekustannuksista sekä vuokrakuluista.

Tarpeelliset muutokset

Lähtökohtamme tarvittavista oleellisista muutoksista on:

 1. Siirrytään yhden pormestarin järjestelmään lähtien siitä, että valtuustoryhmät nousevat päätöksenteon ytimeen ja päästään avoimeen toimintakulttuuriin, jossa pormestari edistää valtuustoryhmien enemmistön linjaaman tahdon toteutumista valmistelussa.
 2. Luottamuspaikkajako toteutetaan kuntalain mukaan ( ei sidota pormestarisopimuksen hyväksymiseen) Yhtiöiden hallituspaikat jaetaan lain vaatimalla tavalla ( ei kuntalain voimasuhteisiin perustuvaa jakoa, jossa paikat keskittyvät 2-3 suurimmalle ryhmälle.) Lähtökohtamme valinnoille on lain edellyttämä osaaminen ja ryhmien esitysten rajaaminen yhteen paikkaan yhtiötä kohden.
 3. Siirtyä tiedolla johtamiseen, jossa toiminta perustuu kustannustietoisiin toimintasuunnitelmiin, jotka toteuttavat konkreettisiin tavoitteisiin perustuvaa pormestariohjemaa, joka korvaa nykyiset korulauseohjelmat
 4. Vastuu rakennuttamisesta ja tilojen omistuksesta järjestetään niin, että asiat hoidetaan avoimesti, päästään eroon kustannusvuodoista ja omaisuudesta pidetään hyvää huolta
 5. Kaupungin omaan pitkäaikaiseen käyttöön vuokrataan tiloja vain kaupungin omistamilta yhtiöiltä.
 6. Konsulttien palkkaaminen edellyttää avointa tarveselvitystä ja poliittista päätöstä
 7. Hanketoiminta rajataan vain aidosti tulevaisuuteen myönteisesti vaikuttaviin hankkeisiin.
 8. Seurataan kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Seurannasta saatavan tiedon pohjalta suunnataan toimintaa ehkäisevään työhön.